KATOLSK STUDIEBIBEL (NT)

Häftad
Svenska
20-11-2020
269 Kr
Beställningsvara. Ca 7 dagars leveranstid
ISBN
978-91-87389-76-4

»Man kan närma sig Bibeln på olika sätt. Exegeterna gör det ofta med hjälp av en historisk-kritisk granskning, som kan hjälpa oss att förstå vad författarna av de heliga skrifterna verkligen menade. De som vill be och komma Gud nära och förvandlas av hans nåd gör det genom »lectio divina«, ett mer meditativt och begrundande sätt att läsa.

Mer information

»Man kan närma sig Bibeln på olika sätt. Exegeterna gör det ofta med hjälp av en historisk-kritisk granskning, som kan hjälpa oss att förstå vad författarna av de heliga skrifterna verkligen menade. De som vill be och komma Gud nära och förvandlas av hans nåd gör det genom »lectio divina«, ett mer meditativt och begrundande sätt att läsa. Denna utgåva balanserar mellan dessa två läsarter för att så belysa Bibeln ur olika perspektiv. Vår kristna tro bygger på Guds människoblivande, att Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Denna tro på att Ordet som av all evighet utgår av Fadern har blivit människa innebär att han fortsätter att tala till oss genom mänskliga ord. På så sätt får Bibelns ord sin fulla genomslagskraft. Den över allt upphöjde Guden har stigit ner i vår värld och fortsätter att uppenbara sin sanning för oss i alla tider och miljöer. [...] Det är i första hand för att lära känna Jesus bättre som vi skall läsa Bibeln. Det är hans mysterium som kan anas från Bibelns första sida till dess sista.«

Ur biskop Anders förord

Bibeln är alltid aktuell, och i Nya testamentet möter vi de första vittnesbörden om kyrkans Herre och hur de första församlingarna växte fram. Texterna är tillkomna i en specifik, historisk kontext, och måste tolkas utifrån den - men inte tolkas i första hand av oss som enskilda individer utan i ljuset av kyrkans tradition och dem som gått före.

Projektet med att ta fram »Katolsk studiebibel« initierades av biskopen år 2015. Emanuel Sennerstrands uppdrag har varit att, jämte att författa utförliga inledningar till samtliga bibelböcker, förse bibeltexterna med katolska kommentarer. Kommentarerna har hämtats från kyrkofäderna, koncilietexter, påvliga dokument, katolska exegeter och Katolska kyrkans katekes. Inledningarna till varje bibelbok består av avsnitten författare, datering, adressat, struktur och tema. Allt material har granskats ur teologisk synpunkt av professor Gösta Hallonsten, Lund och ur bibelvetenskaplig synpunkt av docent Tord Fornberg, Uppsala.

»Katolsk studiebibel« är ett vittnesbörd om hur den katolska kyrkan i Sverige står med ett ben i en svensk kontext - där bibelöversättningar sedan reformationens dagar varit en statlig angelägenhet med kommissioner - och en universell katolsk kontext, där bibeln tolkas av kyrkan själv (genom kyrkofäder, koncilier, påvliga dokument, katolska bibelforskare och kyrkans egen katekes) snarare än genom ett fåtal uttolkare.
Mer information
BandtypHäftad
FörlagVERITAS FÖRLAG
Utgiven20 nov. 2020
SpråkSvenska
Mer information
VarugruppNya testamentet
Skriv en recension
Du recenserar:KATOLSK STUDIEBIBEL (NT)
Undrar du något om denna produkt?
Ställ din fråga nedan, vi återkommer så fort som möjligt.