Hostior

Hostior

Hostia (latin "offer") är den vanliga beteckningen för nattvardsbrödet i Romersk-Katolska kyrkan. I Svenska Kyrkan används vanligen ordet oblat. I många frikyrkosamfund firar man nattvard med vanligt bröd, och då kallar man det helt enkelt för nattvardsbröd eller bröd.