Böcker

Böcker

Bibeln är inom kristendomen en fastställd samling skrifter av alldeles särskild betydelse och därför kallad "den Heliga Skrift". Ofta är skrifterna samlade i en bok, uppdelad i två delar, Gamla testamentet och Nya testamentet. Samma skrifter som inom kristendomen kallas Gamla testamentet återfinns även inom judendomen som en kanonisk skriftsamling med namnet Tanach eller den Hebreiska Bibeln där böckernas inbördes ordning skiljer sig något från den inbördes ordningen i kristna biblar. Till Bibeln räknas ofta även de så kallade Gamla testamentets apokryfer även om synen på dessa böcker - samt vilka böcker som ingår i dessa apokryfer - skiljer sig åt mellan olika kyrkosamfund. Allmänt kan sägas att de gamla kyrkorna (Romersk-katolska och Ortodoxa) omfamnar Gamla testamentets Apokryfer som en del av kanon medan nyare kyrkosamfund med rötter i reformationen i olika hög grad avfärdar dem som varandes en del av kanon. I alla de svenska, officiella bibelöversättningarna har de funnits med, utom i 1917 års bibel där de gavs ut separat 1921.

Delar av eller hela Bibeln används också som helig skrift av andra trossamfund som till exempel Mormoner och Jehovas Vittnen.