Franciskanerna

Om eller av franciskaner

FRANCISKUS AV ASSISI
Under 1200-talet gjorde Franciskus av As...
266 Kr
DE FATTIGAS RIKEDOM OM FRANSISKANSKT LIV
För drygt 800 år sedan föddes Franciskus...
60 Kr
SKRIFTER OCH DOKUMENT
Klara av Assisi (1193–1253) var unik. Ho...
95 Kr
SKRIFTER
Franciskus föddes vintern 1181 - 1182 i ...
95 Kr