Franciskanerna

Om eller av franciskaner

FRANCISKUS AV ASSISI
Under 1200-talet gjorde Franciskus av As...
266 Kr
SKRIFTER OCH DOKUMENT
Klara av Assisi (1193–1253) var unik. Ho...
95 Kr
SKRIFTER
Franciskus föddes vintern 1181 - 1182 i ...
95 Kr