Nya testamentet

Nya testamentet eller Nya Testamentet, ofta förkortat NT, är en samling skrifter i den kristna Bibeln. Nya testamentet utgörs av fyra evangelier, Apostlagärningarna, tjugoen brev (även kallade epistlar), och Uppenbarelseboken.
THE NEW TESTAMENT AND THE PSALMS
A completely new design and typeset edit...
150 Kr
KATOLSK STUDIEBIBEL (NT)
»Man kan närma sig Bibeln på olika sätt....
60 Kr
LEV I PETRUS
Petrus har skrivit brev till dig. Han ve...
147 Kr