Kors & krucifix

Kors & krucifix

Ett krucifix (av latin crucifixus "den korsfäste"), är en avbildning av den korsfärste Jeus på korset.