Från ett skåp i en sakristia till egen lokal i två etage. Så har Katolsk Bokhandel i Stockholm utvecklats sedan den startades av jesuiterna 1887.

 

1837 invigdes S:ta Eugenia kyrka vid Norra Smedjegatan i Stockholm. 50 år efteråt öpnade jesuiterna en liten handel med böcker och religiösa föremål, så kallade devotionalier.

Därmed markerade jesuiterna den ignatianska övertygelsen att det finns olika vägar att sprida Kristi budskap, inte bara genom förkunnelsen. Han berättar att det var en jesuitbroder, som tog initiativet till handeln. - Affären fanns i kyrkans lokaler så det var bara de kyrkotrogna katolikerna som visste att den existerade.

1968, när kyrkan tillsammans med alla andra byggnader utefter Norra Smedjegatan skulle rivas för att ge plats åt en ny citykärna, fick församlingen flytta in i lokaler som hade tillhört den nedlagda biografen Regina på Drottninggatan.

- Även om inte församlingen fick det särskilt bekvämt så innebar flytten ett lyft för bokhandeln eftersom den fick en egen lokal med fönster ut mot gatan.

Nu blev det större möjligheter för jesuiterna att utöka sitt sortiment av både andlig litteratur och föremål som kunde vara till hjälp i enskilda människors trosliv. Till ett kyrkoårsbundet utbud hör julkrubborna.

Det var visserligen den helige Franciskus som redan på 1200-talet gestaltade en ”levande” julkrubba, det vill säga med en levande oxe och åsna, men det var jesuiterna som på 1600-talet skapade traditionen  att ha julkrubbor i hemmen för att sprida det glada julbudskapet genom att tilltala alla sinnen, kommenterar pater Klaus.

1982 flyttade bokhandeln till sin nuvarande adress på Kungsträdgårdsgatan där församlingens nya kyrka hade invigts. Butiken fick helt nya möjligheter att synas, med stora skyltfönster ut mot Kungsträdgården och en rymlig lokal. Just rymden ville ledningen för bokhandeln utnyttja maximalt och uppförde därför butiken i två etage. Därmed blev exponeringsytan större och lokalen spännande att botanisera i. Sedan Katolsk bokhandel etablerade sig vid Kungsträdgården har mycket förändrats i branschen. E-boken har gjort sitt inträde och en ökad internethandel har förändrat villkoren för många bokhandlare. Men naturligtvis hänger Katolsk Bokhandel med i utvecklingen i den bemärkelsen att hela sortimentet går att köpa över internet. Det innebär böcker på flera olika språk, liturgiska artiklar och musik. Näthandeln ökar, med kunder över hela Norden. Katolsk Bokhandel har överlevt medan andra kristna boklådor har lagts ner och profana bokhandlare har krympt sina nischer för andlig litteratur.