Benediktinerna

Om eller av benediktiner

DEN HELIGE BENEDIKTUS REGEL
Den helige Benedictus regel från 500-ta...
200 Kr