Modern Bokhandel med lång historia

Modern bokhandel med lång historia

Från ett skåp i en sakristia till egen lokal i två etage. Så har Katolska Bokhandeln i Stockholm utvecklats sedan den startades av jesuiter 1887. Det är fortfarande jesuitorden som garanterar överlevnaden.

 

Katolska Bokhandeln vid Kungsträdgården figurerade i Km nr 5, i reportaget om S:ta Eugenia församling.

Men faktum är att bokhandeln inte tillhör församlingen utan är en separat rörelse som drivs av jesuiterna. Och den har en 125 år lång, obruten historia som förtjänar en egen berättelse.

 

1837 invigdes S:ta Eugenia kyrka vid Norra Smedjegatan i Stockholm. 50 år efteråt öppnade jesuiterna en liten handel med böcker och religiösa föremål, så kallade devotionalier.

– Därmed markerade jesuiterna den ignatianska övertygelsen att det finns olika vägar att sprida Kristi budskap, inte bara genom förkunnelsen, säger pater Klaus Dietz, kyrkoherde i S:ta Eugenia församling.

Han berättar att det var en jesuitbroder, broder Pätzold, som tog initiativet till handeln, senare efterträdd av en broder Lücken.

– Affären fanns i kyrkans lokaler så det var bara de kyrkotrogna katolikerna som visste att den existerade.

 

1968, när kyrkan tillsammans med alla andra byggnader utefter Norra Smedjegatan skulle rivas för att ge plats åt en ny citykärna, fick församlingen flytta in i lokaler som hade tillhört den nedlagda biografen Regina på Drottninggatan.

– Även om inte församlingen fick det särskilt bekvämt så innebar flytten ett lyft för bokhandeln eftersom den fick en egen lokal med fönster ut mot gatan.

 

Nu blev det större möjligheter för jesuiterna att utöka sitt sortiment av både andlig litteratur och föremål som kunde vara till hjälp i enskilda människors trosliv.

Till ett kyrkoårsbundet utbud hörde julkrubborna, som också de omfattades av den ignatianska spiritualiteten.

– Det var visserligen den helige Franciskus som redan på 1200-talet gestaltade en ”levande” julkrubba, det vill säga med en levande oxe och åsna, men det var jesuiterna som på 1600-talet skapade traditionen att ha julkrubbor i hemmen för att sprida det glada julbudskapet genom att tilltala alla sinnen, kommenterar pater Klaus.

 

Bokhandelns tid på Drottninggatan blev 14 år. 1982 flyttade den till Kungsträdgårdsgatan där församlingens nya kyrka hade invigts. Butiken fick helt nya möjligheter att synas, med stora skyltfönster ut mot Kungsträdgården och en rymlig lokal.

Just rymden ville ledningen för bokhandeln utnyttja maximalt och uppförde därför butiken i två etage. Därmed blev exponeringsytan större och lokalen spännande att botanisera i.

 

På en av kortsidorna byggdes ett kubiskt hyllsystem där böckerna ställs med titelsidorna framåt i ett grafiskt mönster. Effekten blir både informativ och dekorativ. Estetiken har en stor betydelse, säger Peter.

– Det är berikande för själen att hålla i en vacker bok och vi vill att butiken skall kännas tilltalande för ögat.

 

Sedan Katolsk bokhandel etablerade sig vid Kungsträdgården har mycket förändrats i branschen. E-boken har gjort sitt inträde och en ökad internethandel har förändrat villkoren för många bokhandlare.

 Ja, en viss typ av litteratur ges även ut som E-böcker, men jag tror att den litteratur som vi företräder i hög grad kommer att läsas i traditionell bokform även i fortsättningen. Jag tror inte att E-boken helt kan slå ut den traditionella boken. 

Den fysiska kontakten med en bok har ett stort värde.

– Det är viktigt att få hålla i en bok, röra sig i den, bläddra i den, läsa med pennan. Man kan greppa helheten i en bok mera än i en läsplatta.

Dessutom, menar Peter, kan en bok i hyllan och i handen ha ett mycket långt liv medan vi inte vet någonting om E-bokens livslängd.

 

Men naturligtvis hänger Katolsk Bokhandel med i utvecklingen i den bemärkelsen att hela sortimentet går att köpa över internet. Det innebär böcker på flera olika språk, liturgiska artiklar och musik. Näthandeln ökar, med kunder över hela Norden. Samtidigt märker Peter och hans medarbetare en ökad tillströmning av besökare i butiken.

 

Vad säljs mest just nu?

– Sedan vi fick vår nye påve är intresset för Helige Franciskus och franciskansk litteratur påtaglig, bland annat De fattigas rikedom av Henrik Roelvink Ofm. En nykomling som efterfrågas och säljs i många exemplar är Ignatius av Loyolas teologiska profil av Rainer Carls S.J.

 

Peter Eggertz anställdes i bokhandeln 1988, efter några år som ungdomsledare i S:ta Eugenia församling. Han hade läst teologi och filosofi och blev handplockad till jobbet av jesuiterna.

Hur märker man att det här är en bokhandel som drivs av jesuitorden?

– Vi har många markörer för den ignatianska spiritualiteten och intellektuella inriktning, exempelvis litteratur för Newmaninstitutets kurser, tidskriften Signum och skrifter från Böneapostolatet. Vi samarbetar dessutom med Katolsk Forum, genom författarpresentationer, och med läsesalen där det finns ett stort antal tidskrifter.  Trots en viss profilering vill bokhandeln återge mångfalden i den katolska litteraturen.

 

Katolsk Bokhandel har överlevt medan andra kristna boklådor har lagts ner och profana bokhandlare har krympt sina nischer för andlig litteratur. När vi talar med pater Klaus Dietz om fenomenet säger han att förklaringen är enkel:

– Medan andra främst måste tänka på lönsamheten är för jesuiterna den apostoliska aspekten ett övervägande skäl för att fortsätta sprida katolsk kunskap om Katolska kyrkans tro, lära och liv.

 

Birgit Ahlberg-Hyse (text och foto)

ur Katolskt Magas in nr 6/2013