VERKTYGSLÄRA FÖR FILOSOFER

Femte upplagan
Häftad
Svenska
25-04-2023
305 Kr
In stock
ISBN
978-91-7235-136-3
Verktygslära för filosofer låter måhända motsägelsefullt. Man föreställer sig gärna att filosofer ägnar sig åt ett slags ren tankeverksamhet, utan behov av verktyg eller metodhandledningar. Men i själva verket finns det åtskilliga rent hantverksmässiga färdigheter som en filosof måste tillägna sig. Hon måste lära sig att hitta rätt i litteraturen för att se vad andra har skrivit i samma ämne. Hon behöver träna sig i filosofisk argumentation och i att uttrycka en filosofisk tankegång i skrift. Liksom i andra akademiska ämnen måste hon lära sig hur citat och källhänvisningar kan utformas. Denna bok är avsedd som en kombinerad lärobok och referensbok i dessa färdigheter. Den är främst avsedd för dem som ska skriva akademiska uppsatser eller avhandlingar i filosofi. Den första delen tar upp frågor kring ämnesval och inläsning och alla de bibliografiska hjälpmedel som står till buds. Den andra delen ställer frågan om det finns en särskild filosofisk metod, behandlar definitioner och språkanalys kompletterat med en praktisk metod för filosofiskt definitionsarbete. Här ryms även kapitel om formalisering, texttolkning och källkritik. Den tredje delen ger handfasta råd och anvisningar hur man kommer igång i skrivprocessen samt ger hjälp i frågor om disposition, citatteknik, och källhänvisningar. Den fjärde delen slutligen behandlar allehanda frågor kring publicering, från publicering i internationella tidskrifter till populärfilosofi.
More Information
UndertitelFemte upplagan
BandtypHäftad
FörfattareHANSSON, SVEN OVE
FörlagTHALES
More Information
Utgiven25 apr. 2023
SpråkSvenska
VarugruppFilosofi
Write Your Own Review
Du recenserar:VERKTYGSLÄRA FÖR FILOSOFER
Undrar du något om denna produkt?
Ställ din fråga nedan, vi återkommer så fort som möjligt.