KVINNLIG MOTKULTUR OCH KATOLSK MISSION: SANKT JOSEFSYSTRARNA I DANMARK OCH SVERIGE 1856-1936

Inbunden
Svenska
01-09-2002
117 Kr
I Lager
ISBN
978-91-89684-00-3
Kvinnlig motkultur och katolsk mission De katolska Sankt Josefsystrarnas verksamhet i Skandinavien var koncentrerad till två områden: skolväsenden och sjukvård. Josefsystrarna besjälades av en stark missionsiver och deras skol- och vårdverksamhet användes som ett instrument i den katolska missionens tjänst. Författaren skildrar i föreliggande bok deras arbete, främst i Danmark och Sverige, från det att de första systrarna anlände på 1850-talet och fram till 1930-talets mitt. Josefsystrarna mötte en rad svårigheter i sin verksamhet. De utgjorde ett provokativt alternativ i de av protestantiskt tänkande präglade nordiska länderna. De antikatolska stämningarna var starka. Systrarna drogs också in i olika konflikter, vilka berodde både på missförstånd rörande deras arbetsuppgifter och på nationellt betingade motsättningar mellan de tyska katolska prästerna och de franska systrarna. Författaren beskriver systrarnas utveckling från en religiös sammanslutning av fromma kvinnor till ett modernt och centraliserat ordenssamfund med en alltigenom kvinnlig ledning. Provinspriorinnorna agerade suveränt och självständigt. De intog en position som få kvinnor åtnjöt vid denna tid. Här behandlas även spiritualitet och ordensregler, samt frågor som striden kring Franska skolan i Stockholm. De katolska sankt Josefsystrarna representerade en kvinnlig motkultur i det moderna samhället, en tredje väg mellan den i Norden förhärskande lutherska kvinnosynen, med stark betoning av de reproduktiva och husliga plikterna, och borgerliga emancipationssträvanden. I det katolska normsystemet var det celibatära ordenslivet inte bara ett acceptabelt alternativ till äktenskapet utan ansågs dessutom ha högre värde. Yvonne Maria Werner är docent i historia vid Lunds universitet och ha tidigare utkommit med boken världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929 (1996).
Mer information
BandtypInbunden
FörfattareWERNER, YVONNE MARIA
FörlagVERITAS FÖRLAG
Utgiven1 sep. 2002
Mer information
SpråkSvenska
VarugruppKristendomens historia
Skriv en recension
Du recenserar:KVINNLIG MOTKULTUR OCH KATOLSK MISSION: SANKT JOSEFSYSTRARNA I DANMARK OCH SVERIGE 1856-1936
Undrar du något om denna produkt?
Ställ din fråga nedan, vi återkommer så fort som möjligt.